การปฎิบัติอานาปานสติสำหรับเด็กและเยาวชน

คุณลักษณะ

  • ปฎิบัติอานาปานสติ 10 นาทีและฟังคำสอนในภาษาของท่าน
  • ปฎิบัติอานาปานสติ 10 นาที มีเฉพาะเสียงระฆังเตือน (กรณีที่ท่านรู้วิธีปฎิบัติแล้ว)
  • อ่านวิธีปฎิบัติอานาปานสติโดยละเอียด
  • หลังจากที่ได้ปฏิบัติอานาปานสติแล้ว อ่านวิธีแผ่เมตตา ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
  • อ่านศึลห้า เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการฝึกอานาปานสติ
  • อ่านการรักษาศีลห้าที่เอื้อต่อการฝึกอานาปานสติ
  • ค้นหาตารางการอบรมหลักสูตรเด็กและเยาวชนที่ใกล้บ้านท่าน ทั่วโลก
  • ดูวิดิโอเกี่ยวกับกาหลักสูตรอานาปานสติ
  • เข้าสู่ International Children’s Course Website

ดาวน์โหลด

Ctc both qr code
App store us uk
Play store badge