دوره ها


مرکز(ها)    
غیر مرکز(ها)


نمایش به از نتایج — لطفا جستجو را بهینه کنید تا نتایج را قبل از ۱۰۰ مورد اول ببینید
گزینه ای پیدا نشد.لطفا محدوده جستجو را مجددا بررسی کنید و دوباره جستجو را انجام دهید.

دوره های ده روزهدوره های معرفی مراقبه ویپاسانا هستند که تکنیک به صورت گام به گام هر روزه آموزش داده می شود.دوره ها بعد از یک مرحله ثبت نام و راهنمایی در 2 تا 4 بعد از ظهرآغاز می شود و با ده روز کامل مراقبه ادامه می یابد و در بامداد روز یازدهم ساعت 7:30 پایان می یابد.

دانشجویان قدیمی دانشجویانی هستند که یک دوره ده روزه مراقبه ویپاسانا را با س.ن.گوینکا یا یکی از استادیارانش گذرانده اند.دانشجویان قدیمی این فرصت را دارند که در دوره های لیست شده خدمت داممایی ارایه کنند.

دوره های کودکانبرای تمام کودکان بازه سنی 8 تا 12 سال است که مایلند مراقبه را فرا گیرند.حتما لازم نیست والدین یا قیمین آنها مراقبه گر باشند.

دوره های آناپانا برای نوجوانانبرای تمام نوجوانان بازه های سنی مختلف از 13 تا 18 سال در دسترس است.حتما لازم نیست والدین یا قیمین آنها مراقبه گر باشند.

دوره های ده روزه مدیران اجرایی دوره های معرفی مراقبه ویپاسانا مخصوص مدیران کسب و کار و مقامات حکومتی هستند که تکنیک به صورت گام به گام هر روزه آموزش داده می شود.برای اطلاعات بیشتر به آدرس وب سایت دوره های مدیران اجرایی مراجعه نمایید دوره ها بعد از یک مرحله ثبت نام و راهنمایی در 2 تا 4 بعد از ظهرآغاز می شود و با ده روز کامل مراقبه ادامه می یابد و در بامداد روز یازدهم ساعت 7:30 پایان می یابد.