Glosář

Obecné

Dvojjazyčné kurzy jsou kurzy, které se vyučují ve dvou jazycích. Všichni studenti uslyší každý den instrukce k meditaci v obou jazycích. Večerní rozpravy budou poslouchat odděleně.

Staří studenti jsou ti, kteří dokončili 10denní kurz meditace vipassana s S. N. Goenkou nebo jeho asistujicím učitelem. Staří studenti mají možnost pomáhat na výše uvedených kurzech.

Všechny kurzy jsou financovány čistě z dobrovolných příspěvků. Veškeré náklady jsou hrazeny z darů lidí, kteří již kurz dokončili, pocítili na sobě prospěšné účinky vipassany a chtějí také ostatním dopřát stejnou možnost. Učitel ani asistující učitelé nedostávají žádnou finanční odměnu; oni, stejně jako ti, kdo na kurzu pomáhají, to dělají ve svém volném čase. Díky tomu je meditace vipassana nabízena zdarma, bez jakékoli komerce.

Meditační kurzy se konají jak v centrech, tak i mimo centra. Meditační centra jsou zařízení, kde se kurzy konají pravidelně po celý rok. Dříve, než byla meditační centra této tradice založena, se všechny kurzy konaly na dočasných pronajatých místech jako jsou kempy, náboženská centra, kostely a podobně. Také dnes se v místech, kde dosud studenti vipassany žijící v dané oblasti centrum nezaložili, konají 10denní kurzy na provizorních místech.


Typ kurzu

Krátké kurzy pro staré studenty (1-3 dny) jsou pro všechny studenty, kteří dokončili 10denní kurz s S. N. Goenkou nebo jeho asistujícím učitelem. Všichni staří studenti se mohou na tyto kurzy přihlásit, nehledě na časovou prodlevu od posledního kurzu.

10denní kurzy jsou úvodní kurzy meditace vipassana, na kterých se technika vyučuje každý den, krok za krokem. Po registraci mezi 14:00 a 16:00 a úvodní přednášce kurz začíná, a následuje 10 celých dnů meditace. Kurz končí 11. den okolo 6:30 ráno.

10denní kurz pro vedoucí pracovníky je úvodní kurz meditace vipassana určený vedoucím pracovníkům a státním úředníkům, na kterém se technika vyučuje každý den, krok za krokem. Pro více informací prosím navštivte stránky Kurzy pro vedoucí pracovníky Po registraci mezi 14:00 a 16:00 a úvodní přednášce kurz začíná, a následuje 10 celých dnů meditace. Kurz končí 11. den okolo 6:30 ráno.

10denní kurzy pro staré studenty mají stejný rozvrh a pravidla jako 10denní kurzy. Tyto kurzy jsou určeny vážným starým studentům, kteří dokončili alespoň tči 10denní kurzy a jeden kury k rozpravě Satipaṭṭhána sutta, nepraktikovali žádné jiné meditační techniky od posledního 10denního kurzu, praktikují tuto techniku vipassany alespoň jeden rok, snaží se o dodržévání pěti morálních pravidel v běžném životě a snaží se udržet každodenní praxi.

Speciální 10denní kurzy jsou určeny výhradně vážným starým studentům, kteří praktikují pouze tuto techniku, absolvovali minimálně pět 10denních kurzů, jeden kurz k rozpravě Satipatthána sutta, pomáhali na alespoň jednom 10denním kurzu, a praktikují pravidelně alespoň dva roky.

The 14-Day Gratitude Course was previously called the Teacher's Self Course. One of the qualities we develop as we meditate is gratitude - gratitude towards one’s teachers, Goenkaji and Mataji, and towards the long tradition of Vipassana teachers, right back to the Buddha.

The course is open to old students who are active in giving service. Requirements include 3 x 10day courses plus one Satipaṭṭhāna course, being active in Dhamma service, trying to maintain two-hour daily practice since last 10-Day course, and trying to maintain the five precepts to the best of one's ability. Local teacher’s recommendation is required. The course follows the usual format of 3x group sittings with instructions in the day, but students work more independently and the teaching materials are drawn from the 20-day course. This is a half-way step to help students mature for long courses, and serves to inspire students to work more deeply in Dhamma.

20denní kurzy jsou určeny výhradně vážným starým studentům, kteří praktikují pouze tuto techniku, absolvovali minimálně pět 10denních kurzů, jeden kurz k rozpravě Satipatthána sutta, pomáhali na alespoň jednom 10denním kurzu a praktikují pravidelně alespoň dva roky.

30denní kurzy jsou určeny pouze vážným starým studentům, kteří praktikují pouze tuto techniku, absolvovali minimálně šest 10denních kurzů (jeden od posledního 20denního kurzu), jeden 20denní kurz, jeden kurz k rozpravě Satipatthána sutta a praktikují pravidelně alespoň dva roky.

45denní kurzy jsou určeny pouze studentům, kteří jsou zapojeni do služby Dhammě a asistujícím učitelům, kteří absolvovali minimálně sedm 10denních kurzů (jeden od posledního 30denního kurzu), dva 30denní kurzy, jeden kurz k rozpravě Satipatthána sutta a pravidelně praktikují alespoň tři roky.

60denní kurzy jsou pouze pro studenty, kteří jsou zapojeni do služby Dhammě a asistujícím učitelům, kteří absolvovali alespoň dva 45denní kurzy, praktikují tuto techniku nejméně pět let, denně praktikují alespoň dva roky (dvě hodiny denně), zdržují se zabíjení, nesprávného sexuálního chování, užívání intoxikantů, minimálně rok dodržují další pravidla, jak nejlépe můžou, a od posledního dlouhého kurzu uplynulo alespoň šest měsíců; 10denní interval mezi dlouhým kurzem a jakýmkoli jiným kurzem; kurz je pouze pro asistující učitele a ty, kteří jsou silně zapojeni do pomoci Dhammě.

Kurzy pro děti jsou určeny všem dětem ve věku od 8-12 let, které se chtějí naučit meditovat. Jejich rodiče / opatrovníci nemusí být meditující.

Program pro staré studenty jsou podobné Dnům pravidelné údržby , které poskytují čas na práci na různých projektech v centru, jako je údržba, práce na stavbě a zahradě, program je však plnější a strukturovanejší. Studenti mají příležitost setkat se s asistujícími učiteli a zúčastnit se jednání trastu a jednotlivých pracovních skupin. Všichni Staří studenti jsou srdečně zváni. Denní program zahrnuje tři skupinová sezení, dopolední a odpolední pracovní náplň a večer jsou přehrávány speciální rozpravy a promluvy S. N. Goenky určené starým studentům.

Dny otevřených dveří jsou pořádány mezi meditačními kurzy. Může se jich zůčastnit kdokoli, kdo má zájem se něco dozvědět o meditaci vipassana a centru.

Kurz k rozpravě Satipatthána sutta má stejný denní rozvrh a pravidla jako 10denní kurzy. Liší se večerní rozpravy, ve kterých je podrobně vysvětlena rozprava Satipatthána sutta. V tomto stěžejním textu je technika vipassany systematicky rozebrána. Kurzy jsou určeny vážným starým studentům, kteří absolvovali nejméně tři 10denní kurzy, nepraktikují od posledního 10denního kurzu žádnou jinou techniku, praktikují tuto techniku nejméně jeden rok a snaží se dodržovat pět pravidel v každodenním životě.

Samostatný kurz pro staré studenty má stejný denní rozvrh a pravidla chování jako 10denní kurz, s tím rozdílem, že asistující učitel není přítomen. Tyto kurzy jsou určeny vážným starým studentům, kteří absolvovali nejméně tři 10denní kurzy, od posledního 10denního kurzu nepraktikovali žádnou jinou techniku, praktikují tuto techniku vipassany nejméně jeden rok a snaží se dodržovat pět pravidel v každodenním životě.

Dny pravidelné údržby jsou v centru vyčleněny pro práci na různých projektech, jako je například údržba, výstavba, úklid a zahradnické práce. Všichni staří studenti jsou srdečně zváni. Denní program zahrnuje tři skupinová sezení s dopolední a odpolední prácovní náplní. Některé večery se přehrávají speciální rozpravy a promluvy S. N. Goenky určené starým studentům.

Kurzy anápány pro náctileté jsou určeny všem náctiletým ve věku 13-18 let. Jejich rodiče / opatrovníci nemusí praktikovat meditaci vipassana.